david_tk

Tháng Một 25, 2019

QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lưu lại toàn bộ thông tin khách hàng, lịch sử bán hàng, quá trình mua hàng. Doanh thu tăng 50%, lợi nhuận X2, tăng gấp đôi hài lòng, đẩy cao hiệu quả kinh doanh.
Tháng Một 25, 2019

QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG

Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng NamVietSoft, giúp bạn quản lý tập trung tất cả hàng hóa, đơn hàng và doanh thu từ các cửa hàng, đại lý chỉ ở một nơi duy nhất
Tháng Một 25, 2019

HỖ TRỢ XEM BÁO CÁO TỪ XA

Tính năng hỗ trợ xem báo cáo từ xa NamVietSoft giúp bạn dễ dàng quản lý doanh thu, xem báo cáo chi tiết, tồn kho dù không có mặt ở cửa hàng...
Tháng Một 25, 2019

QUẢN LÝ HOA HỒNG CHO NHÂN VIÊN

Quản lý được hoa hồng cho nhân viên một cách cụ thể, khuyến khích nhân viên để làm tăng doanh thu lợi nhuận cho cửa hàng ...