DOWNLOAD

LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM

(Click icon để tải phần mềm – mật khẩu “namviet” nếu có)


                                                       

                                                               

                                                 

                                                 

LINK DOWNLOAD HỖ TRỢ TỪ XA

– PHẦN MỀM TEAMVIEWER
– PHẦN MỀM ULTRAVIEW
– PHẦN MỀM FIREBIRD x32
– PHẦN MỀM FIREBIRD x64

LINK DOWNLOAD DRIVER THIẾT BỊ

– DRIVER MÁY IN XPRINTER
– DRIVER MÁY IN DATAPRINT
– DRIVER MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER
– DRIVER MÁY IN MÃ VẠCH 3120
– PHẦN MỀM THIẾT KẾ BARTENDER
– DRIVER MÁY IN MÃ VẠCH BIXOLON